Filmmateriaal Archiveren

filmmateriaal archiveren
In vele archieven bevinden zich naast allerlei documenten ook oude negatieven, foto’s, dia’s, cinéfilms, videobanden en audiotape’s. Veelal van onschatbare waarde en met een rijk verleden. Helaas worden ook deze aangetast door verouderingsprocessen en bacteriën. Conserveren van de materialen is tijdrovend en zeer kostbaar. Digitaliseren is dan de oplossing. Eventueel in combinatie met retouche. Zo wordt de historie behouden voor toekomstige generaties en zijn ze in digitale vorm beschikbaar voor velerlei gebruik.
Video Centrum Nederland is ruim 50 jaar specialist in het bewerken en digitaliseren van beeld- en geluidsmateriaal voor musea, gemeentearchieven, bedrijven, instellingen en particulieren.
Vele opdrachtgevers hebben inmiddels kennis gemaakt met onze werkwijze en kwaliteit. Onze vakmensen werken met hoogwaardig apparatuur en onze ruime ervaring stellen wij u graag ter beschikking.
Archieven zijn lang niet altijd goed gedocumenteerd. Vaak bestaan ze uit vele dozen waar ongesorteerd het materiaal in wordt bewaard. Ook met het uitsorteren en documenteren van de materialen kunnen wij u van dienst zijn.
Een op maat gesneden advies, afgestemd op uw eisen en wensen, is de eerste stap in het proces van digitaliseren en archiveren van uw beeld- en geluidsmateriaal. In welke bestandsformaten wilt u het archief beheren, hoe wilt u het kunnen raadplegen en bereikbaar maken voor de doelgroepen, welke metadata wilt u toevoegen ? Het digitaal toegankelijk maken van uw archief is een project waarvoor wij u graag vrijblijvend adviseren en offreren.
Archiveren
Een goed archief valt of staat met de toegankelijkheid, intern, via intranet of internet. De juiste zoekcriteria en metadata zijn van groot belang. Daarnaast zijn een hoge snelheid van de database en een eenvoudig beheer zeer wenselijk. VCN kan u adviseren in de keuze voor web-based multimediaal collectiebeheer. Van eenvoudig tot zeer complex, rekening houdend met al uw eisen. Zo werken wij bijvoorbeeld met “Atlantis”; een zeer open programma. Een computer, internetverbinding en een wachtwoord zijn al voldoende om hiermee vanuit de organisatie of vanuit huis te kunnen werken. Medewerkers, vrijwilligers en publiek kunnen de collecties raadplegen en invoeren mits zij hiervoor geautoriseerd zijn. Wij leveren u een platformomgeving waaruit eigen webites kunnen worden opgezet of content geleverd kan worden voor bestaande websites. In de beeldbank kunt u alle denkbare beeld- en geluidsmaterialen opnemen. Ontsluiting is mogelijk via een formele beschrijvingsstructuur zoals de GABOS elementenlijst maar er kan ook gebruik worden gemaakt van eigen of afgeleide beschrijvingsstructuren.
Hosting
Diensten en informatie die via het internet aangeboden worden vragen om veilige en betrouwbare hosting. In eerste instantie wordt uitgegaan van shared hosting, uw oplossing wordt, samen met andere diensten, gehost op een van de systemen van Deventit. Wanneer zwaardere hardware of meer bandbreedte een vereiste is wordt dit zonder meerkosten gerealiseerd. Opslagcapaciteit is naar behoefte uit te breiden en back-ups naar NAS/SAN-opslagsystemen kunnen naar behoefte worden ingevuld.

Zo leveren we oplossingen op maat; neemt u geen overcapaciteit af betaalt u niet voor wat u niet gebruikt.
Neem vrijblijvend contact op met Video Centrum Nederland en laat u informeren naar de digitalisering- en archiveringssystemen die voor uw organisatie van belang kunnen zijn.
Dia’s en negatieven
Voor het digitaliseren van (half)-kleinbeeld en rolfilm (tot 6×9) dia’s en negatieven maken wij gebruik van de geavanceerde Noritsu-scanners. Hiermee kunnen wij snel en in een hoge kwaliteit de films digitaliseren. Zitten de dia’s in glasraampjes dan worden deze daar uit verwijderd en gereinigd voor een optimaal resultaat. Het digitale TIFF-bestand kan dan nog worden geretoucheerd en op kleur worden gecorrigeerd
Foto’s, glasdia’s en opzichten
Het scannen en digitaliseren van foto’s, glasdia’s en opzichten is nog echt handwerk. Per afbeelding wordt licht, contrast, helderheid en kleur ingeregeld. Afbeeldingen worden vaak 1:1 gescand, dus in dezelfde afmeting als het origineel. En ook hier is het natuurlijk mogelijk de beelden te retoucheren. In sommige gevallen zal gekozen worden voor fotografie i.p.v. scannen, zoals bij zeer oude (perkamenten) documenten, om zo het verouderingsproces niet te versnellen.
Cinéfilm
én van de specialisme bij VCN is het verwerken en digitaliseren van Super-8, 8mm, 9.5mm en 16mm films. Ooit gestart als filmlaboratorium hebben wij als geen ander alle kennis in huis. Alvorens met het digitaliseren te beginnen, wordt het materiaal eerst gecontroleerd op lassen en beschadigingen. Nadat deze zijn gerepareerd wordt het filmmateriaal machinaal gereinigd.
Uiteraard maken wij hier ook gebruik van hoogwaardige scanners. Het digitaliseren kan op elk gewenste projectiesnelheid en naar elk gewenst bestandsformaat. Voor het scannen van 16mm films maken we gebruik van sprocketloze machines zodat ook sterk gedeformeerd materiaal probleemloos kan worden gescand. Het scanproces, kleur, licht en contrast, zijn ingesteld op het type materiaal, zoals Kodachrome, Ectachrome, Fuji, VNF, enz. Zijn de films voorzien van geluid, dan zal ook daar alle aandacht aan worden gegeven. Losse geluidsbanden en perfobanden kunnen weer synchroon onder de films worden gemonteerd.
Videobanden
Veel videobanden gaan snel in kwaliteit achteruit. Afhankelijk van de conservering, het merk en type, zullen emulsiedeeltjes kunnen loslaten en voor steeds meer problemen zorgen tijdens het afspelen en digitaliseren. Ook drop-outs, hinderlijke stoorstrepen, nemen steeds meer toe. Het is dan ook zaak om belangrijke videobanden voor het behoud snel te laten digitaliseren.

VCN zal dit met de meeste zorg voor u uitvoeren, naar elk gewenst digitaal bestand. Middels geavanceerde time-base correctors in een optimale kwaliteit! Bij VCN kunt u terecht met de meeste soorten videosystemen!
Audio
In veel archieven bevinden zich oude geluidsbanden, cassettetapes en platen met historische voordrachten, gesprekken, gebeurtenissen en uitzendingen. Deze smaltape’s zijn vaak opgenomen op diverse snelheden, in kwartspoor, halfspoor of volspoor. Deze kunnen we bewerken en digitaliseren. Ruisonderdrukking is meestal één van de belangrijkste correcties. Bij de platen worden ook de spetters en tikken zo goed mogelijk verwijderd.